מטרת בלוג זה הוא לרכז את כל המידע העדכני בתחום חלוקת רכוש במהלך הליך גירושין.
גירושין וחלוקת רכוש הם נושאים מורכבים ובעלי השלכות על עתידם הכלכלי של הצדדים בסיום פרק הנישואין.
מטרת הבלוג להביא מידע עדכני ומגוון בתחום הזה על מנת לסייע לנוגעים בדבר.