מטרת בלוג זה הוא לרכז את כל המידע העדכני בתחום חלוקת רכוש במהלך הליך גירושין.
גירושין וחלוקת רכוש הם נושאים מורכבים ובעלי השלכות על עתידם הכלכלי של הצדדים בסיום פרק הנישואין.
מטרת הבלוג להביא מידע עדכני ומגוון בתחום הזה על מנת לסייע לנוגעים בדבר.

טופס ליצירת קשר

שם :

טלפון :

זמן:

הודעה :

captcha

עקבו אחרינו

עצות לקראת חלוקת רכוש בעת גירושין

בהיבט מצבת הנכסים, שחלוקתם עולה על הפרק בהליך גירושין חלוקת רכוש – עקב חוסר הסכמה בין הצדדים נדרשים בין הזוג לגבש רשימה מוסכמת של כל הרכוש, המחולק ביניהם.
להלן מספר עצות בסוגיה –

 • יש להימנע מיצירת נקודת פתיחה טובה יותר של הצד להליך גירושין, הבקי במצב הכלכלי, נכסי וחסכונות בני הזוג ולהיזהר מנסיונותיו להעלים ולהבריח רכוש או לרוקן את החשבון המשותף אגב ההליך המשפטי. זכרו, כי הלכת השיתוף חלה לגבי כל הרכוש, אשר ידוע על קיומו ועליו בלבד והוא נדון בעת חלוקת רכוש. לכן, יש לחקור ולדרוש לגבי נכסים נוספים, אשר ייתכן שהצד השני מסתיר.
  לשם כך, ניתן להחתים על תצהיר, המפרט את כלל הרכוש, המצוי בידי בן הזוג ולצרפו כחלק מהסכם גירושין לצורך הבטחת חלוקת רכוש, שעשויים להתגלות בעתיד.
 • לגבי רכוש קודם לנישואין, שהביא עמו אחד מבני הזוג – במידה ובן הזוג השני נטל חלק במימון או השבחת רכוש זה, נוטה המערכת המשפטית לפסוק לטובתו פיצויים בתביעת גירושין חלוקת רכוש או לקבוע, כי מדובר ברכוש משותף. לאחרונה קיימת מגמת הרחבה של הלכת השיתוף גם לגבי חלוקת רכוש, שהיה קניינו הפרטי של אחד הצדדים בהליך, אך חיי המעשה מלמדים שבני הזוג נהגו בו כנכס משותף ואז יש לצרף לתביעת גירושין ראיות, התומכות בכך, שהצדדים התכוונו לשיתוף והוא חלק מחלוקת הרכוש.
 • במידה והרכוש רשום על שם אחד מבני הזוג נדרש הצד השני להפעיל סעדים זמניים בתביעת גירושין חלוקת רכוש, בכדי למנוע מהצד הרשום כבעלים להבריח או למכור רכוש תוך ניהול חלוקת רכוש וכך לא לאפשר חלוקת רכוש הוגנת.
 • הלכת השיתוף חלה בין הצדדים גם לגבי חובות, שצברו יחד במהלך הקשר, ובהם יצטרכו לחלוק באופן שווה. חזקת השיתוף תקפה במישור היחסים שבין הצדדים להליך גירושין חלוקת רכוש ולא כלפי נושה חיצוני, שייפרע רק מאחד מהם. לגבי חוב, שנוצר לאחר הבעת כוונת גירושין, שבן הזוג השני אינו שותף לו או שקיים חשד, כי הוא פיקטיבי, מסרב בית המשפט להחיל את הלכת השיתוף בהליכים, והחוב ייוחס רק לצד שיצר אותו ולא יוחל בעת חלוקת רכוש.

 

חלוקת רכוש לא תמיד הוגנת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  לגבי נכסי פרישה – כספים שנצברו במסגרת חיסכון פנסיוני, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וכד' נקבע, כי השיתוף בהליכי חלוקת רכוש יחול רק לגבי התקופה בה התקיים בין בני הזוג קשר נישואין והם יהיו חלק בעת חלוקת הרכוש של בני הזוג.

 

 • לנכס המרכזי שמחזיקים בני הזוג יחד – דירת המגורים, קיימים שני פתרונות אפשריים: מכירת הנכס וחלוקת הסכום שנותר לאחר כיסוי חוב המשכנתא (במקרה זה יש להבטיח הסדר מגורים חלופי נאות לאישה ולילדים) או רכישת הדירה על ידי אחד הצדדים בתיק גירושין. מקרה זה יש לוודא שהבנק שיחרר את הצד השני וערביו מהתחייבויות המשכנתא על מנת לאפשר את חלוקת הרכוש.

 

 • פוטנציאל השתכרות עתידי של אחד הצדדים בא כיום באופן רשמי בגדרי הרכוש המשותף וקיימת פסיקה בית המשפט לענייני משפחה.
  עורכי דין גירושין מדגישים את חשיבות נושא נכסי קריירה, מוניטין עסקי, מוניטין אישי והון אנושי בתכנון אסטרטגית הגירושין על מנת להשיג הגנה מירבית בעת חלוקת הרכוש.